logotype
Nowości PDF Drukuj


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Sztuka a religia. Debaty niemieckie od XVI do XXI wieku, wybór, układ i opracowanie Cezary Lipiński i Maria Wojtczak, Poznań 2018, ss. 668, oprawa twarda, szyta, cena 65 zł, ISBN 978-83-64864-81-0.

Odkrycia archeologiczne końca XX w. dostarczyły frapujących dowodów na nierozdzielność myślenia i odczuwania estetycznego oraz duchowości o charakterze religijnym już w czasach poprzedzających wykształcenie się najstarszych znanych kultur. Związek ten leży więc u podstaw wszelkiej kultury i cywilizacji. Zebrane w tomie teksty, obejmujące okres od XVI do XXI w., stanowią skromny – zważywszy faktyczną liczbę artykułowanych stanowisk – wybór głosów autorów z kręgu kultury niemieckojęzycznej, poświęconych relacjom między sztukami i – szerzej – kulturą, a myślą religijną. Ich sploty, również na poziomie dyskursywnym, stanowiły zawsze ważny, niekiedy fundamentalny i inicjalny moment w dziejach tego obszaru językowego, bez wglądu w który nie sposób zrozumieć ani kierunków rozwoju, ani obecnego stanu kultury tej części Europy. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Kryminalizacja dopingu w sporcie, pod red. Andrzeja J. Szwarca, (Sport i prawo tom 18), Poznań 2018, ss. 170, cena 35 zł, ISBN 978-83-65988-05-8.

spis treści

 

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, Poznań 2018, ss. 242, cena 35 zł, ISBN 978-83-65988-04-1.

W opisie słownictwa w ramach wybranych pól tematycznych Autorki koncentrują swą uwagę wokół zagadnień semantycznych, ale charakteryzują materiał leksykalny także pod innymi względami: wskazują warstwy formalno-genetyczne słownictwa regionalnego, cechy dyferencjalne poznańskiej odmiany języka potocznego wobec polszczyzny ogólnej, dokonują oceny stopnia stabilizacji jednostek w polszczyźnie Poznania - od recesywnych po najsilniej zakorzenione. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Anna R. Gąsowska-Dadlez, Katyń. Dokumenty i refleksje, Poznań 2018, ss. 104, cena 20 zł, ISBN 978-83-64864-75-9.

spis treści

 

 

 

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Konstytucja w państwie demokratycznym, pod red. Sławomira Patyry, Mirosława Sadowskiego, Krzysztofa Urbaniaka, Poznań 2017, ss. 439, oprawa twarda, szyta, ISBN 978-83-65988-02-7.

Publikacja wpisuje się w szeroki nurt merytorycznej dyskusji na temat aktualnych problemów ustrojowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku i obecnej kondycji, a także możliwych kierunków zmian polskiego porządku konstytucyjnego. Redaktorzy postawili sobie za cel ukazanie jak najszerszego spectrum poglądów na idee i instytucje, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie konstytucji w państwie demokratycznym. Konsekwencją przyjętego założenia stało się zaproszenie do udziału w prezentowanej publikacji szerokiego grona znawców problematyki - zarówno teoretyków, jak i praktyków ustroju państwa. spis treści

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Problem przewlekłości postępowania w demokratycznym państwie prawnym, redakcja naukowa: Gudrun Hochmayr, Bernard Łukańko, Maciej Małolepszy, Poznań 2017, ss. 128, cena 40 zł, ISBN 978-83-65988-00-3.

Zawarte w książce opracowania z jednej strony pokazują, że przewlekłość postępowania stanowi nieunikniony problem niemal każdego współczesnego systemu sądownictwa, i to nie tylko krajowego, ale również międzynarodowego, z drugiej zaś dowodzą różnorodności środków, jakie możliwe są do wykorzystania przez ustawodawcę i praktykę stosowania prawa, aby ten problem rozwiązać. spis treści
http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Der Geist Polonias. Dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741-1942 , wybór, wstęp i opracowanie Marek Zybura, Poznań 2017, ss. 802, oprawa twarda, szyta, cena 70 zł, ISBN 978-83-64864-88-9.

Antologia najbardziej reprezentatywnych tekstów ukazujących miejsce jakie zajmowała kultura polska w niemieckim dyskursie publicznym w latach 1741-1942. Tom przynosi z jednej strony leksykograficzny obraz kultury polskiej (od leksykonów Zadlera przez Pierera po Mayera i Brockhausa), a z drugiej strony reprezentatywne teksty akademików, publicystów i pisarzy. spis treści

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.